Back

POLITICĂ
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Ultima actualizare: 31 decembrie 2023

Respectarea vieții dumneavoastră private este unul dintre angajamentele noastre fundamentale și, de aceea, acordăm cea mai mare atenție prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („RGPD”).

Recunoaștem importanța menținerii confidențialității, integrității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal („Date cu Caracter Personal”, „Datele”) și am redactat această notă de informare („Politică”) pentru a explica și detalia cum prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în contextul utilizării platformei disponibile la adresa URL https://germana-copii.ro/ (“Platforma”).

Ne rezervăm dreptul de a modifica din când în când dispozițiile acestei Politici. Dacă vom face modificări la această Politică, vom face disponibilă versiunea actualizată pe Platformă și vom actualiza data menționată la “Ultima actualizare“. De asemenea, vă vom notifica cu privire la modificările intervenite, pentru a ne asigura că sunteți informat cu privire la modul în care vor fi utilizate Datele cu Caracter Personal. Orice modificare a Politicii se va aplica de la data la care a fost efectuată, cu excepția modificărilor care necesită consimțământul dumneavoastră prealabil și care se vor aplica din momentul în care vă veți exprima acest consimțământ.

Având în vedere că, astfel cum reiese din această Politică, în calitate de reprezentant („Reprezentant”), ne veți furniza, iar noi vom prelucra, Date cu Caracter Personal ale unui copil reprezentat (inclusiv, în unele cazuri, minor) („Participant”), în calitate de utilizator al Platformei și Reprezentant, aveți responsabilitatea de a informa Participantul cu privire la prevederile prezentei Politici.

1. OPERATOR

Pentru utilizarea Platformei și a serviciilor disponibile pe Platformă (“Serviciile”), operatorul este ASOCIATIA EKA-EDUCAȚIE PENTRU LIDERII DE MÂINE, o asociație înregistrată și funcționând potrivit legilor din România, având adresa în Bucureşti Sectorul 4, Str. Constantin Radulescu Motru, Nr. 29, Bloc 33, Scara 3, Etaj 8, Apartament 105, înregistrată în Registrul Național sub nr. 79/A/2012 (“Asociația“, “noi“).

2. UTILIZAREA PLATFORMEI

În cazul în care utilizați Platforma în scopul accesării Serviciilor, Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi prelucrate în situațiile descrise în această Politică.

Atunci când utilizați Platforma în calitate de vizitator (i.e., orice persoană care accesează Platforma), toate dispozițiile Politicii privitoare la utilizatori vi se vor aplica, în măsura posibilă.

2.1. Date de navigare pe Platformă

Sistemele informatice și aplicațiile software utilizate pentru funcționarea Platformei obțin, în mod general, unele Date cu Caracter Personal (așa numitele „log files”), a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet.

Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate unor persoane identificate, însă, datorită naturii lor, pot permite, prin prelucrarea și integrarea cu anumite date stocate de terți, identificarea utilizatorilor. Aceste informații includ adresele IP, ora solicitării, fusul orar, metoda folosită pentru a trimite cererea la server, mărimea fișierului obținut în răspuns, precum și alți parametri referitori la sistemul de operare al utilizatorului.

În măsura în care aceste informații duc la identificarea unui utilizator, prevederile acestei Politici devin aplicabile.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Utilizăm aceste date pentru a obține informații statistice anonime privind utilizarea Platformei și pentru a verifica funcționarea corectă a acesteia

Interesul nostru legitim (art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD)

Detalii: Interesul nostru legitim pentru îmbunătățirea Platformei, pentru gestionarea capacităților serverului și pentru păstrarea fără erori a Platformei

2.2. Completarea formularelor

Pentru înscrierea Participantului la unele dintre programele oferite de noi puteți completa un formular de înscriere în Platformă. Pentru fiecare Participant pe care doriți să îl înscrieți, este necesară completarea unui nou formular.

În acest caz, vom prelucra următoarele Date cu Caracter Personal: nume și prenume, număr de telefon și adresă de e-mail Reprezentant, nume, prenume și vârstă Participant, programul ales, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon și orice alte informații pe care le furnizați.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Înscrierea la unele dintre programele pe care le oferim

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

2.3. Plasarea unei comenzi

Atunci când plasați o comandă în Platformă, vă vom prelucra următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume și vârstă Participant, suma de plată, serviciile achiziționate, tipul plății (integrală sau tranșă), nume și prenume, adresă de e-mail și număr de telefon Reprezentant, județ.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Plasarea unei comenzi

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

2.4. Oferirea Serviciilor

Atunci când prestăm Serviciile / Participantul participă la un program, inclusiv când susține o evaluare/un examen, vom prelucra următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, rezultate obținute, imagine, voce, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon și orice alte informații care ne sunt furnizate.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Oferirea Serviciilor

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

2.5. Plăți

Atunci când efectuați plăți, vă vom prelucra următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, suma de plată, servicii achiziționate, datele bancare necesare pentru realizarea plății.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Efectuarea plăților

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

2.6. Emiterea facturii

Atunci când emitem facturi pentru plățile efectuate, vom prelucra următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, adresă e-mail, adresă, număr și serie carte de identitate, servicii, suma de plată.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Emiterea facturii aferente plăților făcute

Îndeplinirea unei obligații legale (art. 6, alin. 1, lit. c din RGPD)

Detalii: îndeplinirea obligațiilor fiscale

 2.7. Înregistrarea conversațiilor prin intermediul Daktela

În anumite situații, vă putem contacta prin intermediul Daktela.com, conversațiile fiind înregistrate. În aceste cazuri, prelucrăm următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, număr de telefon și orice alte informații pe care ni le furnizați.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Înregistrarea conversațiilor

Interesul nostru legitim (art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD)

Detalii: interesul legitim de a îmbunătăți serviciile oferite, precum și de a apăra drepturile sau interesele legitime

2.8. Publicarea unui comentariu

Atunci când publicați un comentariu pe Platformă, vom prelucra următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, adresă de e-mail, website și orice alte informații furnizate.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Publicarea unui comentariu

Consimțământul persoanei vizate (art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD)

 2.9. Recrutarea trainerilor – situație aplicabilă exclusiv trainerilor

Dacă doriți să vă alăturați echipei de traineri din cadrul nostru și ne trimiteți CV-ul dumneavoastră, vom prelucra următoarele Date cu Caracter Personal, pentru următoarele scopuri și în baza următoarelor temeiuri:

 2.9.1 Analizarea informațiilor furnizate

Date cu Caracter Personal prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, toate informațiile menționate/indicate în CV și orice alte informații pe care ni le furnizați.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Identificarea trainerilor în scopul colaborării cu aceștia

Interesul nostru legitim (art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD)

Detalii: interesul legitim de a colabora cu personal competent

 2.9.2 Contactarea trainerilor

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail, adresă, număr de telefon.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Contactarea trainerilor în scopul colaborării cu aceștia

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

2.9.3. Intervievarea trainerilor

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, toate informațiile menționate/indicate în CV, așteptări salariale, număr de telefon, profesie, loc de muncă, studii, educație și orice alte informații pe care ni le furnizați.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Intervievarea trainerilor în colaborării cu aceștia

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

 

2.10. Contactarea noastră de către dumneavoastră

Aveți posibilitatea de a ne contacta prin mai multe canale: formular de contact, e-mail, telefon. În cadrul acestei interacțiuni, vom prelucra orice Date cu Caracter Personal pe care le furnizați.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Comunicarea cu utilizatorul în legătură cu aspectele indicate sau în legătură cu soluționarea problemei indicate.

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD).

2.11. Notificarea utilizatorului

Pe parcursul furnizării Platformei, vă vom trimite notificări / mesaje legate de furnizarea Serviciilor oferite prin Platformă. De exemplu, vă vom informa cu privire la modificări intervenite în termenii și condițiile de utilizare a Platformei.

De asemenea, vă vom contacta în cazul în care dumneavoastră ne indicați anumite aspecte sau probleme în scopul îmbunătățirii sau soluționării acestora. În cazul în care vă vom contacta, vă vom prelucra următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, orice alte Date cu Caracter Personal oferite de dumneavoastră.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Comunicarea cu utilizatorul pe parcursul furnizării Serviciilor.

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

2.12. Marketing (Newsletter, promoții, oferte, mesaje comerciale)

Dacă ați optat astfel, vă vom trimite mesaje de marketing, caz în care vă vom prelucra următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Trimiterea de mesaje comerciale în scopul promovării Serviciilor noastre

Consimțământul persoanei vizate (art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD)

2.13. Opinia utilizatorilor (feedback)

Opinia dumneavoastră este importantă pentru noi, iar în cazul în care decideți să ne oferiți feedback, vă vom prelucra următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, adresă de e-mail, alte informații menționate de dumneavoastră.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Solicitarea și analizarea opiniilor utilizatorului în scopul îmbunătățirii Serviciilor

Consimțământul persoanei vizate (art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD)

2.14. Testimoniale

Putem să solicităm un testimonial despre Serviciile pe care le furnizăm. Dacă sunteți de acord, putem publica testimonialul pe Platformă sau pe rețelele de socializare. Într-un asemenea caz, prelucrăm următoarele Date cu Caracter Personal, după caz: nume, prenume, vârstă, calitatea dumneavoastră, compania, informațiile incluse în testimonial și alte informații furnizate.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Publicarea testimonialul pe Platformă sau în social media

Consimțământul persoanei vizate (art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD)

 2.15. Dispute litigioase

În anumite circumstanțe, este posibil să avem nevoie de Datele cu Caracter Personal pentru a avea o evidență exactă a raporturilor dumneavoastră cu noi în cazul oricăror plângeri ori dacă credem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu. În acest caz, vom reține numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon și orice alte informații relevante pentru caz.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Apărarea drepturilor și intereselor legitime și susținerea oricăror cereri în fața organelor judiciare sau a oricăror altor autorități publice

Interesul nostru legitim (art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD)

Detalii: interesul legitim de a apăra drepturile sau interesele legitime ori de a susține pretențiile rezultate sau aflate în strânsă legătură cu încheierea sau executarea contractului sau în vederea exercitării dreptului la apărare în ipoteza inițierii unor proceduri litigioase împotriva noastră

  1. FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Puteți refuza să furnizați anumite Date cu Caracter Personal dar, într-un astfel de caz, este posibil să nu puteți beneficia de anumite servicii specifice raportului descris în această Politică.

  1. DESPRE TEMEIURILE LEGALE

Temeiul legal de prelucrare diferă în funcție de situația concretă și de Datele cu Caracter Personal prelucrate.

În situațiile în care vom prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în temeiul consimțământului, vom solicita consimțământul dumneavoastră liber, informat, specific și neechivoc pentru respectiva prelucrare. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră, veți fi de acord că putem colecta, folosi, dezvălui, prelucra și transfera Datele cu Caracter Personal, în conformitate cu această Politică.

  1. PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal nu vor fi prelucrate în vederea generării unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată care ar urma să producă efecte juridice asupra dumneavoastră sau să vă afecteze într-o măsură semnificativă, în sensul celor prevăzute de art. 22 alin. (1) din RGPD. 

  1. DURATA DE PRELUCRARE

Durata de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal diferă în funcție de operațiunea specifică de prelucrare.

Ca regulă, vom ține Datele cu Caracter Personal pe toată durata colaborării și ulterior pentru o perioadă de 5 ani.

Cu toate acestea, în cazul prelucrărilor întemeiate pe consimțământ (cum ar fi în cazul trimiterii de mesaje comerciale), vom prelucra Datele cu Caracter Personal până la momentul retragerii consimțământului.

De asemenea, în cazul anumitor Date cu Caracter Personal incluse în anumite documente (precum cele incluse în facturi), acestea vor fi stocate pe durata obligatorie prevăzută de legislația aplicabilă.

În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm Datele cu Caracter Personal pentru perioade mai lungi de timp pentru a avea o evidență exactă a raporturilor dumneavoastră cu noi în cazul oricăror plângeri ori dacă credem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu.

  1. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Putem transfera Datele cu Caracter Personal, în măsura în care acest lucru este necesar, următoarelor categorii de destinatari: furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de marketing, furnizori de servicii de contabilitate, facilitatori de servicii de comunicare, autorități ale statului.

Acești destinatari pot fi situați în Uniunea Europeană și/sau în Spațiul Economic European, precum și în afara acestora, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție, caz în care transferul Datelor cu Caracter Personal se efectuează doar dacă există garanții adecvate, în conformitate cu legea aplicabilă (precum clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană). Puteți solicita o listă de destinatari din țări terțe, precum și o copie a dispozițiilor convenite care asigură un nivel adecvat de protecție a Datelor cu Caracter Personal.

  1. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Securitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal este importantă pentru noi. Prin urmare, Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a le proteja, precum limitarea accesului la Datele cu Caracter Personal, criptarea sau anonimizarea Datelor cu Caracter Personal, stocarea pe medii securizate. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor depuse, nu putem garanta întotdeauna eficiența măsurilor de securitate implementate, și prin urmare, nu putem garanta în orice moment securitatea Datele cu Caracter Personal.

  1. DREPTURILE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține confirmarea de la noi că Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi, precum și informații privind specificul prelucrării precum: scopul, categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate, destinatarii acestora, perioada pentru care sunt păstrate, sursa acestora, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, drepturilor dumneavoastră, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere.

Dreptul la rectificare: Aveți posibilitatea de a solicita rectificarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile. În eventualitatea unor erori, după notificare, vom corecta imediat Datele dumneavoastră cu Caracter Personal.

Dreptul la ștergere: În anumite cazuri, aveți posibilitatea de a solicita ștergerea Datelor cu Caracter Personal, precum atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le-am prelucrat; (ii) ați retras consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și noi nu mai putem prelucra Datele cu Caracter Personal în baza altor temeiuri legale; (iii) Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate contrar legii; (iv) dați curs unui drept legal de a vă opune. Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere în cazul în care prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. De asemenea, există și alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm această solicitarea de ștergere a Datelor cu Caracter Personal.

Restricționarea prelucrării: Puteți solicita să restricționăm prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în următoarele situații: (i) în cazul în care contestați corectitudinea Datelor cu Caracter Personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea Datelor cu Caracter Personal în cauză; (ii) în cazul în care prelucrarea este ilegală, și vă opuneți ștergerii Datelor cu Caracter Personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) în cazul în care nu mai avem nevoie de Datele cu Caracter Personal în scopul prelucrării, dar ni le solicitați pentru o acțiune în instanță; (iv) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime ca operator prevalează asupra celor ale persoanei vizate. Putem continua să folosim Datele cu Caracter Personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: (i) avem consimțământul dumneavoastră; (ii) pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau (iii) pentru a proteja drepturile unei alte altei persoane fizice sau juridice.

Dreptul la portabilitatea datelor: În măsura în care Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră sau pentru executarea contractului și prelucrarea se face prin mijloace automate, aveți dreptul ca Datele dumneavoastră cu Caracter Personal să vă fie furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste Date cu Caracter Personal altui operator. Acest drept nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile celorlalți.

Dreptul la opoziție: În anumite situații, precum atunci când prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe baza unui interes legitim, aveți dreptul de a vă opune prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal de către noi. În caz de opoziție nejustificată, suntem îndreptățiți să prelucrăm în continuare Datele cu Caracter Personal. De asemenea, vă puteți opune la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în scopul trimiterii de mesaje comerciale.

Revocarea consimțământului: În măsura în care prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, puteți revoca oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Procesul decizional individual automatizat: Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Acest drept nu este aplicabil în cazul în care decizia: (i) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și noi; (ii) este autorizată de lege care prevede și garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastră; (iii) are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

Dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere: Aveți dreptul de a depune o plângere înaintea Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal. Datele de contact ale ANSPDCP sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail de mai jos.

  1. CONTACT

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică sau la implementarea acesteia, ne puteți contacta la adresa de email: support@ih.ro.