LP-germana


[email protected] | [email protected]

0728 808 612


[email protected] | [email protected]

0728 808 612
Cursuri Online de GermanĂ pentru Copii Și Adolescenți

Germana este limba cu cei mai mulți vorbitori nativi din locul în care crește copilul tău: Europa.
O limbă greu de învățat, dar atât de bine de știut!

Studiind germana la IH Bukarest Deutsche Akademie, copilul tu:

 • ?nva?? de pl?cere ? prin interac?iune ?i joc, f?r? efort, pe nesim?ite
 • e educat de profesioni?ti de top ? ?n centru Gold premiat de Cambridge Assessment English
 • ??i formeaz? caracterul ? prin metoda de predare care urm?re?te concomitent dezvoltarea abilit??ilor lingvistice ?i a competen?elor pentru secolul XXI (creativitate, g?ndire critic?, leadership, etc.)
 • ??i cre?te coeficientul de inteligen?? ? ?n singura organiza?ie educa?ional? care implementeaz? ?n Rom?nia programul RULER dezvoltat de Yale University pentru dezvoltarea inteligen?ei socio-emo?ionale

Limba german? promite un viitor de bursier/? ?n Germania ?i/sau de angajat/? la companii de succes din vest. F? acest prim pas c?tre viitorul ?mplinit al copilului t?u al?turi de IH Bukarest Deutsche Akademie!

Vârsta copilului: ani.


Aprob stocarea datelor mele conform Politicii de confidențialitateCursuri Online de German? pentru Adul?i

Germana reprezint? a patra cea mai mare economie a lumii ?i doi dintre investitorii str?ini din Top 5 ?n Rom?nia. O limb? grea, ?ns? extraordinar de c?utat?!

?nv???nd germana la IH Bukarest Deutsche Akademie, prime?ti mult mai mult dec?t lec?ii de german?! Prime?ti:

 • ?excelen?? ? ?n centrul dublu premiat de iStudy pentru calitatea pred?rii
 • ?calitate de top ? prin experien?a eminent? a organiza?iei-mam?, IH World
 • ?servicii educa?ionale impecabile ? confirmate prin punctele de excelen?? acordate de European Association for Quality Language Services (EAQUALS)
 • ?d?ruire, grij?, aten?ie, profesionalism ? de la profesori ce de?in calific?ri recunoscute interna?ional

Cunosc?nd limba german? te orientezi c?tre un viitor de angajat/? de succes ?ntr-o companie ?nfloritoare din vest. F? acest pas spre ?mplinire profesional? al?turi de IH Bukarest Deutsche Akademie!


Curs de germană pentru adulți


Aprob stocarea datelor mele conform Politicii de confidențialitate

De ce s? alegi IH Bucharest?

 • Venim din Londra, suntem de 67 de ani ?n lume ?i de 18 ani ?n Rom?nia
 • Facem parte din elita centrelor DELTA din lume: profesori extra-califica?i, mentori si consilieri internationali
 • Suntem SINGURA organiza?ie educa?ional? care implementeaz? ?n Rom?nia programul RULER dezvoltat de Yale University pentru dezvoltarea inteligen?ei socio-emo?ionale
 • Premii de excelen?? ?n predare acordate de European Association for Quality Language Services (EAQUALS), iStudy ?i Cambridge Assessment English


Afl? mai multe despre noi