Expatul, angajat romn | Integrarea lingvistic? ?i cultural? a expa?ilor: DOs and DONTs

Cu toate c? engleza e, de mult, limba oficial? n multina?ionalele din Romnia, acest lucru nu e de ajuns atunci cnd un expat preia un mandat pe termen lung. Cunoa?terea limbii romne l poate aduce mai aproape de colegii s?i, dar ?i de valorile ?i cultura companiei n care lucreaz?.

de Mihai Lauren?iu Gnj

Odat? cu cre?terea num?rului de angaja?i ?i manageri expa?i din ?ara noastr?, a evoluat ?i interesul acordat cursurilor de limba romn?, considerat?, ncepnd cu anul 2007, una dintre limbile oficiale de redactare a documentelor Uniunii Europene.

n alegerea unui astfel de curs pentru managerii str?ini, HR-ul trebuie s? ?in? cont, n primul rnd, de experien?a furnizorului, dar ?i de istoricul succeselor acestuia. Un alt criteriu ar trebui s? fie capacitatea profesorilor de a construi un curs atractiv ?i motivant pentru participan?i, capacitate care poate fi foarte u?or verificat? ntr-o lec?ie demonstrativ?. Din p?cate, de multe ori am ntlnit expa?i care se plngeau de faptul c? profesorii nu au reu?it s? le predea limba noastr? ntr-o manier? atr?g?toare. S? studiezi o limba str?in? relativ grea, cum este limba romn? (mai ales pentru expa?ii a c?ror limba nativ? nu este de origine latin?) ntr-un mod fad, cu accent exagerat pe gramatic?, poate fi mult prea plictisitor, iar rezultatul este faptul c? expatul renun?? la curs dup? primele lec?ii.

Cum alegem un furnizor potrivit

A?adar, cum reu?im s? motiv?m un manager de top s? studieze limba noastr?, cum construim o lec?ie care s? aib? efectul: Super, cnd e lec?ia urm?toare?

R?spunsul st? n zeci de ore de training cu formatori din Marea Britanie ?i creatori de manuale publicate de Cambridge University Press. n aceste ore, profesorii no?tri nva?? tehnici de predare folosite la ora actual? n cele mai eficiente cursuri de limbi str?ine din lume. n completarea r?spunsului vin ?i materialele de curs manualele ?i, mai ales, materialele auxiliare de predare (poze, obiecte reale, hand-outs etc.) care strnesc interesul ?i curiozitatea cursantului.

Alte criterii importante n alegerea furnizorului sunt: planul de training permanent al profesorilor de romn?, maniera de supervizare a calit??ii pred?rii, calific?rile interna?ionale ale managerilor educa?ionali care supervizeaz? toate aceste procese, dac? aceste procese sunt sau nu inspectate periodic de alte institu?ii independente din domeniul pred?rii limbilor str?ine ?i, nu n ultimul rnd, agenda cultural? pe care furnizorul o pune la dispozi?ia clien?ilor s?i.

Ce se ntmpl? n cadrul unui atelier de integrare cultural?

Cursurile Cross-Cultural au ca scop familiarizarea managerului str?in cu valorile, atitudinile ?i comportamentele specifice romnilor, astfel nct interac?iunea sa cu angaja?ii, clien?ii ?i partenerii romni s? capete ct mai mult sens. Cel mai scurt atelier este de dou? ore, iar cel mai lung dureaz? dou? zile.

Atelierul de dou? ore se concentreaz? asupra urm?toarelor elemente:

1. Definirea obiectivelor atelierului;

2. Atitudini ?i valori:

Triunghiul cultural. Stereotipuri ?i generaliz?ri. Exerci?iu comparativ: ?ara mea de origine vs Romnia;

3. Comportamente:

Cele 4 tipuri de culturi. Cele 3 profiluri culturale. Comportamente specifice romnilor vs comportamente specifice cona?ionalilor managerului;

4. mbun?t??irea percep?iei privind diferen?ele culturale:

Sistemul trans-cultural. Instrumentul RADAR;

5. Comunicarea din perspectiva romnilor:

Cum stabilesc romnii o rela?ie de afaceri. Atitudinea lor fa?? de timp. Cum iau deciziile ?i cum negociaz?. Cum lucreaz? n echip?;

6. Plan de adaptare la mediul de via?? romnesc: 7 lucruri de care trebuie s? mi amintesc. 5 lucruri pe care trebuie s? le fac.

Ce aspecte trebuie s? ia n calcul HR-ul

E bine s? ?tim c? nevoile cursan?ilor expa?i sunt diferite ?i depind de momentul n care se face analiza acestor nevoi. De ndat? ce au ajuns n ?ar?, de exemplu, ei simt mai degrab? nevoia de a nv??a rapid saluturile adecvate n func?ie de momentele zilei sau de a ?i nsu?i un vocabular de baz? prin care s? poat? comunica ?i n?elege aspecte simple din via?a de zi cu zi. Apoi, pe m?sur? ce timpul trece ?i expatul ?i preia din ce n ce mai eficient rolul la serviciu, aceste nevoi cresc ?i ele ?i pot ajunge, dup? 2-3 ani, la nivelul de a sus?ine conferin?e de pres? n limba romn?, de a participa la emisiuni live n limba noastr? etc. Tocmai din acest motiv este foarte important s? stabilim, nc? de la nceput (mpreun? cu expatul ?i cu HR-ul care l sprijin?) care sunt obiectivele imediate ?i pe termen lung pe care le vizeaz? clientul, astfel nct predarea s? l poat? ajuta s? le ating? ntr-un timp realist.

Beneficii de imagine

Auzim frecvent c? exist? diferen?e ntre felul n care sunt integra?i/asimila?i expa?ii n Romnia ?i felul n care sunt integra?i/asimila?i n alte ??ri. Nimic mai fals. Din fericire, la ora actual?, expertiza care poate fi pus? la dispozi?ia unui expat pentru a asigura n?elegerea contextului n care a ajuns s? lucreze e la standarde interna?ionale. Observa?ia mea este c?, n acest moment, ?ine exclusiv de cultura organiza?iei din care el provine ?i, n cele din urm?, de decizia expatului nsu?i de a apela sau nu la aceast? expertiz?. Ceea ce putem s? observ?m n mod constant este faptul c? avantajele ?i beneficiile de imagine ob?inute de expatul care decide s? ne nve?e limba ?i s? ne n?eleag? valorile sunt imense ?i ele fac ntotdeauna diferen?a n mediul n care activeaz?. mi voi aduce aminte mereu de aplauzele n picioare pe care le-a primit minute n ?ir unul dintre ambasadorii Marii Britanii n Romnia, Martin Harris, care, n cadrul unuia dintre evenimentele mondene ale capitalei, a recitat Miori?a (de la primul ?i pn? la ultimul vers) ntr-o romn? corect?, fluent? ?i conving?toare. Multe companii de PR ?i-ar fi dorit s? ob?in? un asemenea beneficiu de imagine pentru clien?ii lor. Martin Harris l-a ob?inut n urma unor simple lec?ii de limba romn?.

Absolven?i celebri

Dintre absolven?ii cei mai cunoscu?i de publicul larg l putem men?iona pe fostul ?ef al Delega?iei Comisiei Europene n Romnia, domnul Jonathan Scheele, unul dintre artizanii integr?rii Romniei n Uniunea European?. ntruct Scheele a ajuns s? vorbeasc? limba romn? la un nivel foarte nalt, un sondaj din 2006 l-a desemnat unul dintre cei mai populari politicieni romni (Scheele era diplomat, nu politician, ns? romnii intervieva?i l-au men?ionat frecvent n r?spunsurile la ntrebarea deschis? din chestionar). Alte dou? exemple sunt actualul ambasador al Marii Britanii, domnul Paul Brummell, dar ?i fostul ambasador al aceleia?i ??ri, domnul Martin Harris. Ambii au sus?inut ?i au luat examenele de C1, respectiv de C2 n limba romn? la Universitatea din Bucure?ti ?i le-au luat cu brio. Alte personalit??i cunoscute n mediul de afaceri care au nv??at limba romn? cu profesorii no?tri sunt Richard Moat (CEO Orange), Alexis Sacre (CEO Coca-Cola HBC) ?i John Knapp (CEO Exxon Mobil).

Mihai Lauren?iu Gnj,

Managing Director International House Bucharest ?i Pre?edinte English Kids Academy

Mihai Lauren?iu Gnj este fondatorul International House Bucharest ?i English Kids Academy, Master Francizor pentru FasTracKids International n Romnia. Este inspector n cadrul International House World Organisation din Londra, consultant n dezvoltarea rela?iilor umane (n curs de validare de Institutul ESPERE din Paris) ?i trainer calificat de Transformational Psychology (Institutul din Bergen, Olanda). Este ?i consultant certificat n Balanced Scorecard Strategy Management.