Dup? munc? ?i r?splat?: un nou premiu iStudy

Autor: Ilinca Stroe

 

Profesionalism. Grij? pentru cursan?i. Inova?ie. Onorarea promisiunilor ?i a a?tept?rilor. Comunicare fluent? cu departamentele de HR ale companiilor-client. Promptitudine. Personalizare, flexibilitate, adaptare. Deschidere. Creativitate. Concordan?? optim? cu nevoile ?i cerin?ele specifice ale studen?ilor. La fiecare lec?ie, n fiecare zi, cu fiecare nou curs, punem n practic? toate cele enumerate avnd continuu n vedere provocarea de a face lucrurile din ce n ce mai bine, mereu.

 

A?a nct atunci cnd munca noastr? este recunoscut? ?i r?spl?tit? avem confirmarea faptului c? am fost ?i suntem pe calea cea bun? n misiunea pe care ne-am asumat-o: aceea de a oferi o experien?? educa?ional? excelent? pentru clien?ii no?tri. O astfel de recunoa?tere a survenit, pentru al doilea an consecutiv, n luna august, cnd am fost anun?a?i c? International House Bucure?ti (IHB) a primit Teaching Excellence Award (Premiul pentru Excelen?? n Predare) 2019/2020 din partea iStudy Guide.

 

Ghidul iStudy este o ini?iativ? britanic? din Birmingham, parte a extrem de bine cotatei m?rci iGap Travel, care alc?tuie?te anual un ghid de lux ce promoveaz? oportunit??i ?i institu?ii educa?ionale de excep?ie din lumea ntreag?: studii universitare ?i postuniversitare, campusuri studen?e?ti, centre ?i cursuri de limbi str?ine, proiecte de voluntariat, op?iuni de cazare pentru studen?i interna?ionali. Ghidul este publicat n versiune digital? ?i tip?rit?, se distribuie c?tre 500.000 de persoane ?i 250.000 de abona?i din toat? lumea, ?i este disponibil nu doar n biblioteci ?i universit??i, ci ?i, gra?ie parteneriatului iStudy cu Aspire & Swissport International, n 10.000 de hoteluri, n aeroporturi ?i la trguri interna?ionale de c?l?torii ?i educa?ie.

 

C?tig?torul unui premiu iStudy beneficiaz? de un profil de companie n acest Ghid: un advertorial ce i asigur?, date fiind cifrele men?ionate, o vizibilitate excep?ional? la nivel mondial. Cum se ob?ine acest beneficiu extraordinar? Procesul acord?rii premiilor iStudy este foarte competitiv: pe durata unui an, colaboratori ?i cititori ai Ghidului sunt a?tepta?i s? fac? nominaliz?ri pentru toate categoriile de premii; n paralel, un juriu de exper?i iStudy efectueaz? cercet?ri pentru a identifica candida?i merituo?i. Selec?ia final? garanteaz? c? doar cele mai valoroase companii ?i institu?ii sunt premiate, astfel nct iStudy Awards s? continue s? reprezinte absoluta excelen?? n industria educa?ional?.

 

Iat?, concret, ce caracteristici ale IHB sunt elogiate anul acesta prin acordarea premiului iStudy pentu Excelen?? n Predare 2019/2020:

? echipa de profesori califica?i a IHB ofer? o curricul? ?colar? atent conceput? ?i de nalt? calitate, care spore?te implicarea cursan?ilor ?i optimizeaz? nv??area unei limbi str?ine

? IHB asigur? servicii profesioniste de maxim? calitate n ce prive?te con?inutul ?i structura curriculei de curs

? IHB realizeaz? combina?ia perfect? dintre nv??are ?i experien??, prin aceea c? asigur? un mediu de nv??are autentic pentru perfec?ionarea abilit??ilor lingvistice ale cursan?ilor

? cursan?ii IHB, att adul?i, ct ?i copii, beneficiaz? de dot?ri ?i profesionalism pedagogic de prim? calitate, ntr-o institu?ie educa?ional? de anvergur? mondial?

? IHB exceleaz? n toate aspectele educa?ionale

 

Nu n ultimul rnd, se arat? n materialul de promovare a IHB ca laureat iStudy, juriul a fost n mod deosebit impresionat de cursul CELTA pe care IHB a nceput s? l ofere din mai 2019, n parteneriat cu Universitatea din Cambridge. Prin implementarea acestui curs, IHB devine unul dintre cele doar dou? centre autorizate de Cambridge Assessment English s? organizeze CELTA n Romnia. (CELTA este cel mai larg recunoscut curs intensiv de metodologie pentru formarea profesorilor de englez? ca limb? secundar?, cu durata de patru s?pt?mni.)

 

Premiul acordat nou? de iStudy ne onoreaz? ?i, desigur, ne oblig?: ne convinge c? munca bine f?cut? ?i prime?te r?splata cuvenit? ?i c? fiecare dram de pasiune, de seriozitate ?i de devotament pus n ceea ce facem d? negre?it roade bune pentru oamenii care sunt cei mai importan?i pentru noi cursan?ii no?tri. Vom continua s? le fim buni ndrum?tori n procesul de nv??are n care s-au angajat.

 

Mul?umim tuturor cursan?ilor, angaja?ilor ?i managerilor IHB care au f?cut posibil? ob?inerea acestui premiu!

 

Surse

www.istudy-guide.com

www.romania-insider.com