Cum (mai) nva?? adul?ii

Autor: Ilinca Stroe

 

n via?a de zi cu zi, printre oamenii obi?nui?i, cele mai r?spndite atitudini fa?? de nv??are sunt exprimate astfel:

1) Nu mai nv?? eu la vrsta asta!;

2) Omul, ct tr?ie?te, nva??.

Prima atitudine poate fi interpretat? drept resemnare, poate reprezenta, dimpotriv?, un refuz al nv???rii (n virtutea experien?ei de via?? pe care vorbitorul crede c? a acumulat-o deja n cantit??i suficiente) ?i este flagrant contrazis? deStrategia Europa 2020.

Strategia, lansat? de Comisia European? n 2010 ?i asumat? de ??rile membre ale Uniunii Europene, cuprinde ?apte ini?iative emblematice. Printre acestea, o agend? pentru noi competen?e profesionale, de pus n practic? prin formarea competen?elor cet??enilor pe tot parcursul vie?ii, cu scopul de a cre?te rata de participare pe pia?a muncii a adul?ilor cu vrst? cuprins? ntre 25 ?i 64 de ani.

Agenda respectiv? a fost adoptat? de Romnia prinStrategia Na?ionala de nv??are pe tot parcursul vie?ii 2015-2020, care men?ioneaz? c? n 2013 rata de participare a adul?ilor la nv??area pe tot parcursul vie?ii era de doar 1,8% ?i propune ca obiectiv pentru anul 2020 o ambi?ioas? cre?tere a ratei pn? la 10%.

A?adar, nv??area de c?tre adul?i pe tot parcursul vie?ii, la orice vrst?, este o condi?ie a men?inerii competitivit??ii for?ei de munc? a Romniei n cadru european. Atitudinea exprimat? prin Nu mai nv?? eu la vrsta asta! este mai degrab? neadecvat? pentru acest spa?iu (UE) ?i acest timp (2018). Iar adev?rul este c?, da, omul, ct tr?ie?te, nva??.

Dar cum (mai) nva?? adul?ii?Exist? trei feluri sau mijloace de a nv??a, aplicabile n egal? m?sur? copiilor ?i adul?ilor, ?i un stil de a nv??a caracteristic doar adul?ilor, cu particularit??ile lui specifice. S? le trecem n revist? pe rnd.

Cele trei feluri de a nv??a includ:

  • nv??area formal? n cazul adul?ilor, prin participarea la cursuri postuniversitare sau organizate de institu?ii cuprinse ntr-un sistem de educa?ie cum este cel de stat;
  • nv??area non-formal?, prin participarea la traininguri, ateliere de lucru, teambuildinguri sau cursuri scurte organizate de companii pentru angaja?ii lor ori de ONG-uri pentru diver?i beneficiari un exemplu frecvent fiind cursurile de limbi str?inein-company;
  • nv??area informal? care se produce pur ?i simplu prin desf??urarea activit??ilor zilnice legate de familie, de munc? sau de timpul liber de exemplu, prin participarea la o ac?iune comunitar?/de voluntariat de strngere de de?euri sau plantare de copaci.

Acesteia din urm? i-am putea ad?uga no?iunea foarte la mod? de life hacks, definite drept scurt?turi, ponturi sau trucuri pentru g?sirea unei metode mai rapide ori mai simple de a face ceva. Un bun exemplu ar fi tutorialele video de pe YouTube, din care nv???m cum s? facem lipici din Coca Cola, cum s? confec?ion?m un penar dintr-o saco?? reciclat? etc.

n ce prive?te stilul de nv??are al adul?ilor, cunoa?terea lui e extrem de relevant? pentru cei care livreaz? programe de nv??are formal? ?i non-formal? adul?ilor, n spe?? centrele de limbi str?ine sau de training, dar ?i departamentele de HR ale companiilor.

Un teoretician al andragogiei, Malcolm Knowles, puncteaz? n primul rnd faptul c? aceasta e diferit? de pedagogie. Ca principiu, dac? modelul pedagogic transmite informa?ii ?i abilit??i elevilor (copii), modelul andragogic ofer? procedeele ?i resursele prin care cursan?ii (adul?i) dobndesc informa?ii ?i abilit??i. Altfel spus, copiilor li se transmite de-a gata materia de nv??at, pe cnd adul?ilor li se pun la dispozi?ie metodele ?i resursele (the know-how) prin care ?i pot nsu?i, n mod autonom ?i selectiv, informa?iile sau abilit??ile de care au nevoie.

Acestei prime particularit??i a nv???rii la (?i de c?tre) adul?i i urmeaz? altele, cum ar fi:

  • nv??area trebuie s? se bazeze pe ceea ce cursan?ii ?tiu deja, pe experien?a lor de via??;
  • nv??area trebuie s? aib? un scop precis, s? ajute la rezolvarea unei probleme concrete;
  • nv??area are loc prin motiva?ia intern? izvort? din nevoia de a rezolva o problem? anume;
  • nv??area trebuie s? fie experien?ial?, practic?, incluznd comiterea de gre?eli ?i corectarea lor;
  • nv??area este asumat?, cursantul fiind co-responsabil de con?inutul, direc?ia ?i eficien?a procesului de nv??are.

n concluzie, am v?zut de ce nv??area pe tot parcursul vie?ii este, n orizontul european 2020, esen?ial?, am men?ionat trei feluri n care un adult poate nv??a (fie ntr-un cadru bine delimitat, fie n mod liber n via?a de zi cu zi) ?i am listat caracteristicile definitorii ale nv???rii de c?tre adul?i. Dac?, la final, ar fi s? ne ntreb?m Totu?i,cum anumepoate nv??a cel mai bine un adult? r?spunsul ar fi, probabil acesta: un adult poate nv??a cel mai binevrnd s? nve?e. P?strndu-ne curiozitatea fa?? de tot ceea ce nu ?tim nc?, r?mnnd deschi?i c?tre nou ?i necunoscut, a?a vom fi, sigur, cei mai buni cursan?i, pe tot parcursul vie?ii noastre.

Surse

Europa 2020 <https://www.mae.ro/sites/default/files/file/Europa2021/Strategia_Europa_2020.pdf>

Strategia Na?ional? de nv??are pe tot parcursul vie?ii 2015-2020

<https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2016/strategii/Strategie%20LLL%20(1).pdf>

Knowles, Malcolm. The Adult Learner: A Neglected Species. Houston, TX: Gulf Publishing, 1973.

 

Sursa:revistacariere.ro