Ce l demotiveaz? pe angajatul care lucreaz? de la distan??

Autor: Ilinca Stroe

 

Un articol dintr-un num?r recent al revistei Cariere (XV:250/septembrie 2018, pagina 6) ne informeaz? c? cel pu?in 4 zile pe lun? angaja?ii romni lucreaz? din afara biroului; aproape 50% dintre ace?tia aleg s? lucreze de acas?, n timp ce 20% prefer? s? munceasc? din cafenele sau business lounge-uri.

Fenomenul se nume?te teleworking (un termen tradus n romn? prin telelucru, unde prefixul tele- indic? faptul c? se lucreaz? de la distan?? prin intermediul mijloacelor de comunicare electronic?) ?i a ap?rut n SUA spre sfr?itul anilor 80, amplificndu-se odat? cu dezvoltarea telecomunica?iilor. Ast?zi, n lume, unul din cinci angaja?i telelucreaz? frecvent, iar 10% dintre ace?tia o fac zilnic.

Marele avantaj al telelucrului este, din perspectiva angajatorului, n primul rnd economic: se reduc sim?itor costurile legate de nchirierea, dotarea ?i ntre?inerea de spa?ii de lucru (birouri). Iar din perspectiva angajatului telelucr?tor marele avantaj const? n flexibilizarea ?i optimizarea timpului alocat lucrului: nu se mai consum? timp cu deplasarea la birou, iar orele dedicate lucrului pot fi, n principiu, n orice interval orar i convine telelucr?torului.

?i totu?i: principalul risc pe care l presupune telelucrul este acela ca angajatul de la distan?? s? se simt? deconectat, izolat, rupt de echip?. Este motivul pentru care, ntr-un studiu realizat de The Harvard Business Review anul trecut, 52% dintre cei 1153 de telelucr?tori intervieva?i se consider? l?sa?i pe dinafar? ceea ce, evident, duce la demotivare. n spe??, angaja?ii de la distan?? ajung s? se simt? demotiva?i din cauza urm?toarelor aspecte:

  • comunicarea cu echipa de lucru este deficient? sau insuficient?, n special cnd e vorba de clarificarea unor detalii care, n mod normal, ar necesita discu?ii fa?? n fa??, nen?elegerile sau chiar conflictele ce decurg din asemenea comunicare fiind frustrante
  • lipse?te contactul informal direct cu colegii, prin care la birou se realizeaz? adesea corecturi sau ajust?ri rapide, din mers, iar ntrzierile ce decurg din aceast? lips? genereaz? sentimentul de a fi l?sat n urm?
  • conectarea la dinamica biroului este deficitar?, ceea ce poate duce la necunoa?terea sau ratarea unor oportunit??i de promovare ?i, prin urmare, la senza?ia de stagnare sau de plafonare, de e?uare pe o linie moart?

Pentru a preveni demotivarea angajatului de la distan??, revistele ?i site-urile de specialitate propun un set de comportamente ?i ac?iuni. Adoptndu-le, managerul direct al telelucr?torului sau responsabilul HR r?spunz?tor de telelucr?tori pot men?ine ncrederea, leg?tura ?i sentimentul unui scop comun att de necesare motiv?rii angajatului. Iat? cteva dintre propuneri:

  • managerul stabile?te n mod frecvent (o dat? pe s?pt?mn?/lun?) contact direct cu angajatul de la distan??, fie prin ntlniri fa?? n fa??, fie prin videoconferin?e, pentru ntre?inerea sentimentului de apartenen?? la cultura companiei ?i pentru men?inerea angajamentului pe termen lung
  • managerul se intereseaz? despre volumul de munc? ?i stadiul actual al proiectelor la care lucreaz? angajatul de la distan??, ascultnd cu aten?ie ce i se spune ?i transmi?ndu-i acestuia, totodat?, actualiz?ri privind proiectele de la birou, astfel nct angajatul s? se simt? informat, implicat ?i ?inut la curent
  • managerul este familiarizat cu mai multe mijloace de comunicare (telefon, email, videoconferin??, Skype, Slack, WhatsApp, etc.) ?i l utilizeaz? pe acela preferat de telelucr?tor, fiind, pe ct posibil, disponibil n intervalele orare convenabile acestuia
  • managerul se intereseaz? despre spa?iul ?i condi?iile de lucru ale angajatului de la distan??, punndu-i acestuia la dispozi?ie mijloacele prin care ?i poate optimiza spa?iul de lucru (de exemplu, prin achizi?ionarea unui scaun ergonomic, prin re/decorarea locului respectiv, etc.)
  • managerul socializeaz? cu telelucr?torul, interesndu-se despre via?a n afara biroului, despre familia sau hobbyurile acestuia, pentru a consolida rela?ia personal? de camaraderie cu angajatul ?i a-l face s? se simt? important pentru echip? ?i pentru companie

Orict de laborioas? sau delicat? poate p?rea sarcina de a g?si cheia motiv?rii angajatului de la distan??, n condi?iile n care fiecare telelucr?tor are propriul profil ?i poate fi, deci, motivat de alte aspecte dect al?ii, merit? f?cut orice efort n acest sens. ?i asta pentru c?, ne asigur? printre altele revista Forbes, telelucrul reprezint? modul de lucru al secolului XXI.

 

Sursa: revistacariere.ro